laipni lūdzam - welcome - bienvenue

Latviešu valoda English français
sveiki hello, hi salut
labrīt good morning bonne matinée
labdien ("good day") bonjour
labvakar good evening bonsoir
ar labunakti good night bonne nuit
uz redzēšanos
atā
goodbye
bye
au revoir
uz drīzu tikšanos see you soon à bientôt
cik ātri vien iespējams as soon as possible dès que possible
skūpsts kiss bise
Es tevi mīlu I love you Je t'aime
Kā tevi sauc ? What's your name? Quel est ton nom ?
Mans vārds ir ... My name is ... Mon nom est ...
jaunkundze miss mademoiselle
kundze
dāma
madam
lady
madame
kungs mister monsieur
Prieks iepazīties.
Ļoti patīkami
Nice to meet you Enchanté
Kā tev iet ?
Kā jums iet ?
How are you? Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Man iet labi I am fine Je vais bien
... un tev ? ... and you? ... et toi ?
Cik tev gadu ?
Cik jums gadu ?
How old are you? Quel âge as-tu ?
Quel âge avez-vous ?
Es esmu ... gadus vecs I am ... years old J'ai ... ans
lūdzu please s'il vous plaît
paldies thank you merci
Apsveicu ! Congratulations! Félicitations !
Vai tu saproti ?
Vai Jūs saprotat ?
Do you understand? Tu comprends ?
Vous comprenez ?
Es nesaprotu I don't understand Je ne comprends pas
Es nerunāju ... I don't speak ... Je ne parle pas ...
Vai tu runā / Vai Jūs runājat
angliski / franciski ?
Do you speak
English / French ?
Parles-tu / Parlez-vous
anglais / français ?
yes oui
no non
atvainojos, piedošanu excuse me
sorry
excusez-moi
désolé
atvainojiet, piedodiet [formal] [formel]
Palīgā ! Help! À l'aide ! Au secours !